2022

Asger Schnack Prisen 2022

FORLAGET KORRIDOR MODTAGER ASGER SCHNACK PRISEN 2022

Lille Bogdag sluttede om søndagen med en festlig prisfest, hvor vinderen af Asger Schnack Prisen 2022 blev afsløret. Prisen gik til Forlaget Korridor, der var nomineret sammen med Forlaget Antipyrine og oversætter Sidse Laugesen. Nedenfor kan du læse motiveringsteksterne fra juryen, Asger Schnacks årlige tale + se fotos fra prisuddelingen.

Her er juryens motivering for valget af forlaget Korridor:

“Forlaget Korridor er nomineret, fordi de beriger dansk litteratur med horisontudvidende udgivelser af høj kvalitet. Skønne nyskrevne danske formeksperimenter så vel som fantastiske oversættelser, der bringer vidunderlig litteratur fra helt andre sprogområder til danske læsere. Nomineringen er ikke mindst motiveret af forlagets novella-serie – et stramt og modigt koncept, der på én gang bærer en herlig, overset genre frem og introducerer nyere japansk og kinesisk litteratur. Korridors udgivelser er også dejligt boghåndværk, med et fokus på litteraturens materialitet og plads til forfattere, der eksperimenterer med bogens materielle udformning. Desuden deler Korridor generøst ud af deres viden og erfaringer og formår at smitte besøgende med en inspirerende begejstring. Kort sagt: Korridor er nomineret for deres modige, skarpe, konsekvente, stilsikre og generøse kuratering af vigtige værker uden for mainstream, og for deres utrættelige benarbejde for de små forlag.” 

Af Lilian Munk Rösing

Med prisen følger 5000 kr. og et unikt kunstværk, der i år er skabt af billedkunstner Kamilla Jørgensen, der havde lavet “Et bogøre til et bogøre”.

Årets jury var: oversætter Mette Holm, forfatter Jonas Eika, litteraturkritiker og lektor Lilian Munk Rösing og musiker, forfatter og forlægger Anders Jørgen Mogensen og Mads Joakim Skovby Holm fra Lille Bogdag.

Asger Schnacks tale

Tak til Lille Bogdag for endnu en gang at finde sted. Tak til Lille Bogdag for endnu en gang at have fundet sted. For syvende gang over to dage at samle og lade mødes læsere, forfattere, forlæggere, grafikere, oversættere, tænkere, følere, medmennesker i de små forlags skær. Tak til Johan Borups Højskole for endnu en gang at stille sig til rådighed, at indgå og deltage og bidrage og lægge hus til. Tak til de enkelte personer bag Lille Bogdag, værdsatte såvel som beundrede for deres oprindelige idé, som viste sig at være holdbar og vidunderlig og til stadighed fornyende sig selv som noget kostbart, noget, mange ser frem til og holder højt.

Og tak til Lille Bogdag for at have indstiftet denne pris, som jeg lægger navn til med den største ydmyghed og ærefrygt, dog uden frygt, men med respekt for selve baggrunden og det, der vokser op af undergrunden: flag og fagter, drømme om forandring og nyhed, et fællesskab på tværs af profiler og fortid, en vision om de mange initiativer, der tilsammen er en have af nydannet fryd og faktisk skønhed. Det begyndte for længe siden, og det hører aldrig op, det er som et solsystem af begyndelser og fortsættelser, hvor mange træder til og indgår i den store frisættelse, der er tale om, af energi og medviden og oplyst bevidsthed.

Man kan blive helt høj af at tænke på, hvad Lille Bogdag symboliserer og i praktisk hverdag betyder. Disse dage er en fest, men de spreder festen ud over hele året, som de har gjort år for år, og skaber et sammenhold og en vilje til at overvinde modstand, som den kan opstå i form af forhindringer eller almindelig udmattelse. Lille Bogdag lyser op og skaber vej fra Lille Bogdag til Lille Bogdag, man kan vågne op midt om natten og sige Lille Bogdag, som var det en sang, man holder af, eller en bog, man kender meget indgående og er blevet en del af, eller: Den er blevet en del af én. En digtsamling eller en roman, nok så fjern, men nær.

Vi behøver ikke at mene det samme eller have de samme billeder inde i hovedet, vi kan bevæge os i forskellig hastighed eller for den sags skyld i forskellige retninger, tilbage i tiden eller frem over ukendte bjerge, til fremmede sprog eller til hjemlig poesi, som var vi Jens August Schade eller Jeppe Aakjær. Eller oppe i de gyngende stjerner Inger Christensen. Eller Signe Gjessing i fuld fart. Det er kosmos det hele. Men det er også en arbejdsomhed, som kendetegner frivilligheden, den spontane indsats, der bærer og bringer fred. Her forstået som en dybere tilfredshed end profittens små mønter på vej op fra parkeringskælderen.

Lille Bogdag er en fejring af den indsigt, den levede erfaring, at handlingen er værket, og værket er handlingen. Derfor ses vi i sære konstellationer af manglende søvn og cykelture, i en stadig kommunikation fra by til by og fra gade til gade. Kald det bare et oprør, kald det bare en modstandsbevægelse i åndens rige imod stivnede former og kassetænkning. Kald det bare et håb, der realiserer sig selv og skaber nyt håb. Jeg ser det som noget vedvarende, noget vedholdende, som en puls, en bliven til på egne vilkår, noget, vi selv har skabt, med hinandens hjælp, i taknemmelig erindring om en tradition, fra hvilken vi kan fravige.

Nomineringstekst for Antipyrine

“Stædigt, vedholdende og i absolut nødvendig uorden har forlaget Antipyrine siden 2013 udgivet digte, essays, kunstbøger, oversættelser, romaner, politisk teori og alle mulige blandinger af det hele – alt sammen særegent og af høj kvalitet. Hvis der findes en udgivelseslinje her, løber den skævt ned gennem formerne for at destabilisere grænserne mellem kunst, litteratur og tænkning. Det kan ske i den enkelte udgivelse, eller på tværs af kataloget, som inviterer os, læserne, til at drive derhen hvor vi ikke allerede er – og til at knytte forbindelser mellem dele af livet, som er blevet unødvendigt adskilt.

Derudover har Mathias Kokholm fra sin base i Århus været en stor inspiration for mange nyere mikroforlag: ved at videreføre arven fra Edition After Hand, ved generøst at stille sin viden til rådighed og ved at drage en særlig omsorg for det der ligger før og omkring en udgivelse: praksis, håndværk, workshops og seminarer. Som sådan er bøgerne lige så meget dokumenter over en situation, brudstykker af en samtale som ville have helt andre vilkår, hvis det ikke var for forlag som Antipyrine. Her er et blik og en åbenhed for det tyste, det radikale, det mangeartede og det besværlige – som hverken kan eller skal klare sig på markedsvilkår, men som vi ikke kan klare os uden.” – Af Jonas Eika

Nomineringstekst for Sidse Laugesen

“Sidse Laugesen er nomineret, fordi hun oversætter kinesisk litteratur, som vi ellers aldrig ville kunne læse. Fordi hun er modig i sit sprog og i sin formidling.

Hun skriver om Can Xues Kærlighed i et nyt årtusind: 

Jeg bokser med at fortælle, hvad den roman, jeg oversætter, handler om, men det er jo urimeligt at tie stille om en bog, der rører én, bare fordi den er svær at tale om. Jeg mener, jeg kan jo allerbedst lide bøger, der rører én og er svære at tale om.

Sidse taler om det, hun oversætter, så man bliver nysgerrig og kaster sig over nye og gamle kinesiske forfattere. Hun studerer den enkelte forfatters stil, dissekerer teksten og samler den igen på et dansk, der slår benene væk under en.

Og nu oversætter hun kinesiske digte, så vi kan læse med. Og hun skriver selv digte. Ikke på dansk, men på kinesisk, og de trykkes og berømmes i Kina. Lad os glæde os til at læse kinesiske digte på dansk i Sidses oversættelse – og drømme om at læse hendes egne digte på kinesisk.” – Af Mette Holm

Fotos Frej Rosenstjerne