2021

Asger Schnack Prisen 2021

LARS BUKDAHL VINDER ASGER SCHNACK PRISEN 2021

Lille Bogdag afsluttedes i søndags med en festlig prisfest, hvor vinderen af Asger Schnack Prisen 2021 blev afsløret. Prisen gik til anmelder og litteraturkritiker Lars Bukdahl, der var nomineret sammen med digter Eske K. Mathiesen og Forlaget Virkelig. Nedenfor kan du læse motiveringsteksterne fra juryen, Asger Schnacks årlige tale + se fotos fra prisuddelingen.

I deres motivationstale satte juryen ord på, hvorfor valget i år faldt på Lars Bukdahl:

Lars Bukdahl har gennem vel flere årtier været en af landets mest synlige litteraturkritikere, som sådan har han været de smalle forfatteres, de objekte udgivelsers og de mindre forlags utrættelige ridder.

Få litteraturmennesker i Danmark måler sig med Bukdahl i smittende entusiasme, i denne disciplin er han vel kun overgået af prisens hædersperson (måske kan man ligefrem tale om en fælles hoppende begejstring, som de to deler) – selvom det vel sjældent er den samme litteratur, de to er begejstrede for, nuvel!

Som anmelder slår Lars Bukdahl et slag for de mindre udgivelser i den stadigt bredere bogsektion, som formidler viser han vej forbi den almindelige smag (og den retlinede syntaks) og som prisuddeler sætter han pris på de små, men derfor ikke ringe bøger. Alt desværre uden at give særdeles nødvendigvis sød kritik til de mindste, dvs. indimellem fortjener Lars Bukdahl virkelig ikke at blive nomineret til noget som helst, skulle mange da mene.

Det er noget rod at hædre en litteraturkritiker, når man er en branche, der vil elskes, det må vi indrømme, hvorfor Lars Bukdahl således nomineres i principielt fjendskab.

Prisen var 5.000 kr. samt et kunstværk skabt af billedkunstner Anders Bonnesen, der havde fået trykt 250 m2 tapet i 10 ruller med teksten “Kærlighed er det eneste ord der findes”. Trykket har rod i et tidligere værk af Asger Schnack, som Bonnesen havde bearbejdet til lejligheden ud fra devisen ”et unikum til et unikum”.

Asger Schnack Prisen uddeles hvert år til Lille Bogdag.

Årets jury var: Litteraturanmelder Kamilla Löfström, digter og billedkunstner Morten Søndergaard, digter og forlægger Lars-Emil Woetmann, bibliotekar Thomas Vang Glud og litteraturformidler Mia Dalby Thorup.

Asger Schnacks tale

Endnu en gang tak til Lille Bogdag for at have indstiftet denne pris i mit navn. Man kan godt være i tvivl om, hvad man egentlig kan være stolt over i dette liv, men denne pris og denne navngivning er jeg virkelig stolt over, for det er noget, der virkelig ligger mig på sinde: de små forlags virkelighed, eksistens og trivsel. Ja, og fremtid, ikke mindst. Alt, hvad vi kan gøre for i fællesskab at gøre fremtiden lys for de små forlag, er vigtigt og prisværdigt. Lille Bogdag var begyndelsen på det aktuelle fællesskab, som vi fejrer her for sjette gang, ingen tvivl om det, og for sjette gang er det årets begivenhed i den danske bogverden, ja, i Danmark, kan vi vel godt sige. Så tak til Lille Bogdag for at være!

Ikke blot for at være, men for at blive til, for når vi hylder eksistensen, er det ikke alene det værende, vi hylder, men det tilblivende. Og det ligger i Lille Bogdag som sådan, at nok er den en tradition, men den er en tradition med indbygget forvandling, den er et samlingspunkt for selve tilblivelsen, alle de mange forlag er under stadig forvandling og opfindelse, faktisk; hele tiden finder noget nyt sted, tanker fødes, ideer udspringer af den enkelte forlæggers hjerne og praksis, men også i mere eller mindre abstrakt forstand, for slet ikke at tale om konkrete samarbejder, i fællesskabets ånd. Der er måske forskel på, i hvor høj grad den enkelte føler sig som del af en bevægelse, men det årlige møde er i alle tilfælde bevægende.

Man kan roligt sige, at de små forlags praksis er en kunstnerisk praksis. Hele kæden fra idé til udførelse, fra forfatter til læser, er en poetisk handling, når vi befinder os i mikroforlagenes verden. ”Vi er hinandens forlæggere,” sagde Dan Turèll i den første bølge af mikroforlag, hvad vi dengang kaldte undergrunden, og forlagene derfor undergrundsforlag. Det gælder stadig, at der typisk er digtere blandt forlæggerne og forlæggere blandt digterne, også i den nuværende, nutilblivende, mikroforlagsverden. Det er den verden, vi kalder Lille Bogdag, også når det ikke er Lille Bogdag, men hver dags Lille Bogdag. A Shot of Love, som Bob Dylan talte om, et skud af poesi! Det er Lille Bogdags dybere DNA.

Lille Bogdag er de små forlags fest, men det er også hin læsers fest, der finder sin vigtige bog. Og det er denne vigtige bogs fest. Ofte fokuserer vi på forfatteren, men forfatteren er selv læser, og i den forstand står læseren i midten som hele litteraturens mål og rugeplads. Der er trængsel dér, erindringens, længslens trængsel, der lyder et råb, et suk, en appel, det er forfatterens vision, det er læserens drøm, et ønske, en bøn, et håb om mangfoldighed, nødvendighed, skønhed, måske, et sted langt uden for mainstream, hvor alvoren trænger sig på med humor og indsigt, bygget op af sprog og syn, det er de små forlags område, det er deres gebet, det er der, hvor festen holdes, som en selvfølge, nærmest som en vejrtrækning.

Fotos Frej Rosenstjerne